ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

អាល់បានី — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

ទីប្រជុំជន, អាល់បានី
សីតុណ្ហភាព​ទឹក អាល់បានី (ខែ​បច្ចុប្បន្ន)
Saranda 14.8 °C
Ksamil 14.8 °C
Vlora 14.7 °C
Berat 14.4 °C
Durres 14.3 °C
Tirane 13.8 °C
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!