ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

អ៊ុយក្រែន — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

ទីប្រជុំជន, អ៊ុយក្រែន
សីតុណ្ហភាព​ទឹក អ៊ុយក្រែន (ខែ​បច្ចុប្បន្ន)
Genichesk 23.6 °C
Strelkovoe 23.4 °C
Novoazovsk 23.4 °C
Mariupol 23.2 °C
Kirillovka 23.1 °C
Melekino 23.1 °C
Belosarayskaya Kosa 23 °C
Lunacharsk 22.9 °C
Novokonstantinovka 22.9 °C
Berdyansk 22.9 °C
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!