ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

អ៊ុយក្រែន — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

ទីប្រជុំជន, អ៊ុយក្រែន
សីតុណ្ហភាព​ទឹក អ៊ុយក្រែន (ខែ​បច្ចុប្បន្ន)
Strelkovoe 25.6 °C
Genichesk 25.4 °C
Kirillovka 25.4 °C
Utes 25.3 °C
Novokonstantinovka 25.2 °C
Lunacharsk 25.1 °C
Novopetrovka 25.1 °C
Berdyansk 25.1 °C
Primorsk 25.1 °C
ការ Urzuf 25 °C
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!