ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

អ៊ុយក្រែន — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

ទីប្រជុំជន, អ៊ុយក្រែន
សីតុណ្ហភាព​ទឹក អ៊ុយក្រែន (ខែ​បច្ចុប្បន្ន)
Genichesk 10.3 °C
Utes 10.3 °C
Strelkovoe 10.1 °C
Vilkovo 9.7 °C
Novoazovsk 9.6 °C
Mariupol 9.4 °C
Nikolaev 9.3 °C
Melekino 9.2 °C
Kherson 9.1 °C
Belosarayskaya Kosa 9.1 °C
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!