ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

អ៊ុយក្រែន — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

ទីប្រជុំជន, អ៊ុយក្រែន
សីតុណ្ហភាព​ទឹក អ៊ុយក្រែន (ខែ​បច្ចុប្បន្ន)
Utes 9.3 °C
បូល​សេ​វិ​ក 4.7 °C
Vilkovo 4.7 °C
កំពង់ផែ Zhelezniy 4.5 °C
Skadovsk 4.4 °C
Gribovka 4.3 °C
Ilichevskoe 4.3 °C
Sergeevka 4.3 °C
Karolino​-Bugaz 4.2 °C
Zatoka 4.2 °C
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!