ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

ចក្រភព​អង់គ្លេស — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

ទីប្រជុំជន, ចក្រភព​អង់គ្លេស
សីតុណ្ហភាព​ទឹក ចក្រភព​អង់គ្លេស (ខែ​បច្ចុប្បន្ន)
Gibraltar 18.7 °C
ទីក្រុង​ឡុ​ង​ដ៍ 15.5 °C
ទីក្រុង Bristol 15.4 °C
ការ​ងូត​ទឹ​ក 15.3 °C
ក្រុម​ហង្ស​ក្រហម Liverpool 15 °C
Bournemouth 14.4 °C
Plymouth 13.8 °C
លទ្ធ​ផល 13.7 °C
ទី​ក្រុង Glasgow 12.2 °C
វ​យ៉​ក 12.2 °C
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!