ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

ចក្រភព​អង់គ្លេស — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

ទីប្រជុំជន, ចក្រភព​អង់គ្លេស
សីតុណ្ហភាព​ទឹក ចក្រភព​អង់គ្លេស (ខែ​បច្ចុប្បន្ន)
Gibraltar 19.7 °C
Bournemouth 15.7 °C
លទ្ធ​ផល 15.2 °C
Plymouth 15.1 °C
ទីក្រុង​ឡុ​ង​ដ៍ 14.4 °C
ទីក្រុង Bristol 13.9 °C
ការ​ងូត​ទឹ​ក 13.8 °C
Belfast 13.3 °C
ក្រុម​ហង្ស​ក្រហម Liverpool 13 °C
វ​យ៉​ក 12.5 °C
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!