ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

អារ៉ាប់​រួម — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

ទីប្រជុំជន, អារ៉ាប់​រួម
សីតុណ្ហភាព​ទឹក អារ៉ាប់​រួម (ខែ​បច្ចុប្បន្ន)
ដូង Jebel Ali បាន 33.5 °C
អា​ប៊ូ​ដា​ប៊ី​- 33.4 °C
Jumeirah 33.3 °C
ទីក្រុង​ឌូ​បៃ 33.2 °C
Sharjah 33.2 °C
Ajman 33.1 °C
លោក Al Quwain Umm 33 °C
លោក Al Khaimah Ras 32.8 °C
ខ Fakkan 32.6 °C
Fujairah 32.6 °C
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!