ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

ប្រទេស​ចិន — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

ទីប្រជុំជន, ប្រទេស​ចិន
សីតុណ្ហភាព​ទឹក ប្រទេស​ចិន (ខែ​បច្ចុប្បន្ន)
សា​ន់​យ៉ា 26.2 °C
Dadunhai 26.2 °C
Yalong ឆកសមុទ្រ 26.1 °C
ហៃ​ណា​ន 25.3 °C
ទីក្រុង​ប៉ី​ហៃ 23.9 °C
ហៃ​គូ 23.4 °C
ទីក្រុង​តៃប៉ិ 23 °C
ទីក្រុង​ម៉ា​កា​វ 22.6 °C
Zhuhai 22.5 °C
ក្វា​ង​ចូ​វ 22.3 °C
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!