ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

ប្រទេស​ចិន — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

ទីប្រជុំជន, ប្រទេស​ចិន
សីតុណ្ហភាព​ទឹក ប្រទេស​ចិន (ខែ​បច្ចុប្បន្ន)
ទីក្រុង​ប៉ី​ហៃ 30.2 °C
ហៃ​ណា​ន 30 °C
ក្រុង Suzhou 29.5 °C
ហៃ​គូ 29.4 °C
Yalong ឆកសមុទ្រ 29.1 °C
ទីក្រុង​ម៉ា​កា​វ 29.1 °C
សា​ន់​យ៉ា 29.1 °C
Zhuhai 29.1 °C
Dadunhai 29.1 °C
ទីក្រុង​តៃប៉ិ 29 °C
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!