ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

ប្រទេស​ចិន — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

ទីប្រជុំជន, ប្រទេស​ចិន
សីតុណ្ហភាព​ទឹក ប្រទេស​ចិន (ខែ​បច្ចុប្បន្ន)
សា​ន់​យ៉ា 25 °C
Dadunhai 25 °C
Yalong ឆកសមុទ្រ 24.7 °C
ហៃ​ណា​ន 22.7 °C
ហៃ​គូ 21.8 °C
ទីក្រុង​តៃប៉ិ 20.6 °C
ហុងកុង 20.2 °C
ក្វា​ង​ចូ​វ 20.1 °C
ទីក្រុង​ប៉ី​ហៃ 19.9 °C
ទីក្រុង​ម៉ា​កា​វ 19.8 °C
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!