ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

តួ​ក​គី — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

ទីប្រជុំជន, តួ​ក​គី
សីតុណ្ហភាព​ទឹក តួ​ក​គី (ខែ​បច្ចុប្បន្ន)
Mahmutlar 18.2 °C
Kargicak 18.2 °C
Kumluca 18.1 °C
Alanya 18.1 °C
Avsallar 18.1 °C
Turkler 18.1 °C
Finike 18.1 °C
Anamur 18.1 °C
Konakli 18.1 °C
Okurcalar 18 °C
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!