ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

តួ​ក​គី — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

ទីប្រជុំជន, តួ​ក​គី
សីតុណ្ហភាព​ទឹក តួ​ក​គី (ខែ​បច្ចុប្បន្ន)
Adana 26.3 °C
Iskenderun 26.2 °C
Mersin 26 °C
Gazimagusa 25.6 °C
Anamur 25.6 °C
Konakli 25.5 °C
Alanya 25.5 °C
Mahmutlar 25.5 °C
Kargicak 25.5 °C
Belek 25.4 °C
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!