ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

ប្រទេស​បារាំង — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

ទីប្រជុំជន, ប្រទេស​បារាំង
សីតុណ្ហភាព​ទឹក ប្រទេស​បារាំង (ខែ​បច្ចុប្បន្ន)
Bastia 26.1 °C
Bunifaziu 25.7 °C
Menton 25.4 °C
Roquebrune CAP បាន​ម៉ា​ទី​ន 25.4 °C
លោក Saint លោក Jean CAP បាន Ferrat 25.4 °C
បាន​ស្រស់​ស្អាត 25.4 °C
Cagnes sur មែរ 25.3 °C
កីឡាករ Juan Les ម្ជុល 25.3 °C
ទីក្រុង​កាន 25.3 °C
Antibes 25.3 °C
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!