ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

ប្រទេស​បារាំង — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

ទីប្រជុំជន, ប្រទេស​បារាំង
សីតុណ្ហភាព​ទឹក ប្រទេស​បារាំង (ខែ​បច្ចុប្បន្ន)
Bastia 22.2 °C
លោក Saint លោក Jean CAP បាន Ferrat 21.7 °C
Aiacciu 21.6 °C
កីឡា​វាយ​កូន​គោល​ជូ​អាន 21.6 °C
Roquebrune CAP បាន​ម៉ា​ទី​ន 21.6 °C
បាន​ស្រស់​ស្អាត 21.6 °C
ការ Corsica 21.6 °C
Cagnes sur មែរ 21.6 °C
កីឡាករ Juan Les ម្ជុល 21.6 °C
Antibes 21.6 °C
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!