ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

ប្រទេស​អេ​ស៊ី​ប — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

ទីប្រជុំជន, ប្រទេស​អេ​ស៊ី​ប
សីតុណ្ហភាព​ទឹក ប្រទេស​អេ​ស៊ី​ប (ខែ​បច្ចុប្បន្ន)
Muhammed បាន Ras 23.5 °C
Naama ឆកសមុទ្រ 23.4 °C
ឆកសមុទ្រ​ផ្កាថ្ម 23.4 °C
Sharm​-el​-Sheikh 23.3 °C
Marsa បាន Alam 23.3 °C
Safaga 23.2 °C
Sahl Hasheesh 23.2 °C
អា​ល់​គូ​សៃ​រ៍ 23.1 °C
Hurghada 23 °C
Dahab 22.7 °C
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!