ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

ប្រទេស​អេ​ស៊ី​ប — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

ទីប្រជុំជន, ប្រទេស​អេ​ស៊ី​ប
សីតុណ្ហភាព​ទឹក ប្រទេស​អេ​ស៊ី​ប (ខែ​បច្ចុប្បន្ន)
Marsa បាន Alam 27.5 °C
អា​ល់​គូ​សៃ​រ៍ 27 °C
Sahl Hasheesh 26.8 °C
Safaga 26.8 °C
Muhammed បាន Ras 26.7 °C
Naama ឆកសមុទ្រ 26.7 °C
ឆកសមុទ្រ​ផ្កាថ្ម 26.6 °C
Hurghada 26.6 °C
Sharm​-el​-Sheikh 26.6 °C
អែ​ល Gouna 26.4 °C
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!