ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

សី​ស្ហែ​ល — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

ទីប្រជុំជន, សី​ស្ហែ​ល
សីតុណ្ហភាព​ទឹក សី​ស្ហែ​ល (ខែ​បច្ចុប្បន្ន)
Anse Volbert 26.5 °C
La Digue 26.5 °C
Praslin 26.5 °C
silhouette 26.5 °C
felicitous 26.5 °C
បូ Vallon 26.4 °C
Mahe 26.4 °C
Victoria បាន 26.4 °C
STE កោះ​លោកស្រី Anne 26.4 °C
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!