ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

សហរដ្ឋអាមេរិក — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

ទីប្រជុំជន, សហរដ្ឋអាមេរិក
សីតុណ្ហភាព​ទឹក សហរដ្ឋអាមេរិក (ខែ​បច្ចុប្បន្ន)
Ponce 27.8 °C
Kailua Kona 25.6 °C
ឆ្នេរ Miami 25.4 °C
ហូ​ណូ​លូ​លូ 25.2 °C
ក្រុង​ម៉ៃ​អា​មី 25.2 °C
រដ្ឋ​ហា​វ៉ៃ 25.1 °C
Hilo 25.1 °C
Kahului 25 °C
Maui 25 °C
គន្លឹះ​ខាង​លិច 24.5 °C
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!