ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

សហរដ្ឋអាមេរិក — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

ទីប្រជុំជន, សហរដ្ឋអាមេរិក
សីតុណ្ហភាព​ទឹក សហរដ្ឋអាមេរិក (ខែ​បច្ចុប្បន្ន)
Everglades 29.3 °C
ទីក្រុង New Orleans 28.9 °C
ហ៊ូ​ស្តុ​ន 28.9 °C
គន្លឹះ​ខាង​លិច 28.8 °C
ទីក្រុង Tampa 28.8 °C
សា​រ៉ា​សូ​តា 28.7 °C
ក្រុង​ម៉ៃ​អា​មី 28.6 °C
ឆ្នេរ Miami 28.5 °C
Ponce 28.3 °C
Jacksonville 26.9 °C
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!