ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

ម៉ុង​តេ​ណេ​ហ្គ្រោ — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

ទីប្រជុំជន, ម៉ុង​តេ​ណេ​ហ្គ្រោ
សីតុណ្ហភាព​ទឹក ម៉ុង​តេ​ណេ​ហ្គ្រោ (ខែ​បច្ចុប្បន្ន)
Podgorica 23.3 °C
Budva 23.3 °C
Dobra Voda 23.3 °C
អេ​ដា Bojana 23.3 °C
Milocher 23.3 °C
Podgoroditsa 23.3 °C
Rafailovici 23.3 °C
Petrovac 23.3 °C
Sutomore 23.3 °C
Przno 23.3 °C
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!