ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

ម៉ុង​តេ​ណេ​ហ្គ្រោ — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

ទីប្រជុំជន, ម៉ុង​តេ​ណេ​ហ្គ្រោ
សីតុណ្ហភាព​ទឹក ម៉ុង​តេ​ណេ​ហ្គ្រោ (ខែ​បច្ចុប្បន្ន)
Herceg ញូ 14.6 °C
Igalo 14.6 °C
ទីក្រុង​ឆ្នេរសមុទ្រ kotor 14.5 °C
Dobrota 14.5 °C
Risan 14.5 °C
Tivat 14.5 °C
Bigovo 14.5 °C
Rafailovici 14.4 °C
Przno 14.4 °C
Becici 14.4 °C
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!