ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

ម៉ិ​ក​ស៊ិ​ក — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

ទីប្រជុំជន, ម៉ិ​ក​ស៊ិ​ក
សីតុណ្ហភាព​ទឹក ម៉ិ​ក​ស៊ិ​ក (ខែ​បច្ចុប្បន្ន)
Acapulco 29.1 °C
Zihuatanejo 29 °C
Ciudad Lazaro Cardenas 28.8 °C
Purerto Escondido 28.8 °C
Manzanillo 28.2 °C
Playa del Carmen 27.6 °C
Cozumel 27.6 °C
Purto Aventuras 27.6 °C
Riviera Maya 27.6 °C
Tulum 27.5 °C
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!