ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

ម៉ិ​ក​ស៊ិ​ក — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

ទីប្រជុំជន, ម៉ិ​ក​ស៊ិ​ក
សីតុណ្ហភាព​ទឹក ម៉ិ​ក​ស៊ិ​ក (ខែ​បច្ចុប្បន្ន)
Manzaltan 30.6 °C
Acapulco 30.5 °C
Puerto Vallarta 30.4 °C
Zihuatanejo 30.4 °C
Purerto Escondido 30.3 °C
Ciudad Lazaro Cardenas 30.3 °C
Manzanillo 30.1 °C
Chetumal 29.9 °C
Campeche 29.8 °C
ទីក្រុង Cancun 29.5 °C
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!