ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

ម៉ិ​ក​ស៊ិ​ក — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

ទីប្រជុំជន, ម៉ិ​ក​ស៊ិ​ក
សីតុណ្ហភាព​ទឹក ម៉ិ​ក​ស៊ិ​ក (ខែ​បច្ចុប្បន្ន)
Acapulco 28.4 °C
Purerto Escondido 28.2 °C
Zihuatanejo 28.2 °C
Ciudad Lazaro Cardenas 28 °C
Manzanillo 27.2 °C
Cozumel 26.9 °C
Purto Aventuras 26.9 °C
Riviera Maya 26.9 °C
Playa del Carmen 26.8 °C
Tulum 26.8 °C
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!