ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

ទីប្រជុំជន, ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី
សីតុណ្ហភាព​ទឹក ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី (ខែ​បច្ចុប្បន្ន)
Pangkor 29.5 °C
គូ​ឡា​ឡាំ​ពួ 29.5 °C
រដ្ឋ Penang 29.4 °C
កូតា​គី​ណា​បា​លូ 29.4 °C
លោក George ក្រុង 29.4 °C
Batu Feringgi 29.4 °C
ម៉ា​ឡា​កា 29.3 °C
Buntulu 29.3 °C
ទីក្រុង​គូ​ជី​ង 29.3 °C
Sandakan 29.3 °C
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!