ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

ទីប្រជុំជន, ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី
សីតុណ្ហភាព​ទឹក ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី (ខែ​បច្ចុប្បន្ន)
Langkawi 30.5 °C
លោក George ក្រុង 30.3 °C
Batu Feringgi 30.3 °C
រដ្ឋ Penang 30.3 °C
Sandakan 30.1 °C
គូ​ឡា​ឡាំ​ពួ 30.1 °C
Pangkor 30.1 °C
ម៉ា​ឡា​កា 29.9 °C
ចូ​ហរ Bahrul 29.8 °C
ក្រុង​គូ​ឡា​ឡាំ Terengganu 29.7 °C
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!