ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

ប្រទេស​ថៃ — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

ទីប្រជុំជន, ប្រទេស​ថៃ
សីតុណ្ហភាព​ទឹក ប្រទេស​ថៃ (ខែ​បច្ចុប្បន្ន)
ហាត់​យ៉ៃ 29.7 °C
ក្រុង​បាង​ក​ក 29.6 °C
ហួ​ហ៊ី​ន 29.5 °C
កោះ​ឡាន 29.5 °C
ប៉ា​តា​យ៉ា 29.5 °C
ខេត្ត​ត្រា​ត 29.5 °C
កោះ​ឆាង 29.5 °C
ខេត្ត​រ៉ា​ក់​យ៉ង 29.4 °C
Jomtien 29.4 °C
លោក Ko ម៉ក់ 29.4 °C
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!