ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

ប្រទេស​ថៃ — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

ទីប្រជុំជន, ប្រទេស​ថៃ
សីតុណ្ហភាព​ទឹក ប្រទេស​ថៃ (ខែ​បច្ចុប្បន្ន)
ខេត្ត​ត្រា​ត 30.7 °C
ខេត្ត Surat Thani 30.6 °C
សា​ម៉េ​ត 30.4 °C
ក្រា​ប៊ី 30.4 °C
ហាត់​យ៉ៃ 30.4 °C
កោះ Kood 30.4 °C
លោក Ko ម៉ក់ 30.4 °C
លោក Ko វ៉ៃ 30.4 °C
កោះ​ឆាង 30.4 °C
កោះ Lanta 30.4 °C
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!