ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

ប្រទេស​ថៃ — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

ទីប្រជុំជន, ប្រទេស​ថៃ
សីតុណ្ហភាព​ទឹក ប្រទេស​ថៃ (ខែ​បច្ចុប្បន្ន)
លោក Ko លោក Li ពេ 30.1 °C
ណា​រ៉ា​ធី​វ៉ាត់ 30 °C
ហាត់​យ៉ៃ 29.9 °C
ប៉ា​តានី 29.9 °C
កោះ Lanta 29.7 °C
ភី​ភី 29.6 °C
Lamai ឆ្នេរ 29.6 °C
ក្រុង​បាង​ក​ក 29.6 °C
Chaweng ឆ្នេរ 29.6 °C
ក្រា​ប៊ី 29.6 °C
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!