ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

ល័ក្ខខ័ណ្ឌ​នៃ​ការប្រើប្រាស់

1. លក្ខខណ្ឌ

ដោយ​ការ​ចូល​ទៅកាន់​គេហទំព័រ​នេះ​លោកអ្នក​យល់ព្រម​គោរព​តាម​ល័ក្ខខ័ណ្ឌ​ទាំង​នេះ​បាន​ប​ណ្តា​ញ​តំបន់​ប​ណ្តា​ញ​និង​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការ​ប្រើ​ច្បាប់​និង​បទ​ប្ប​ញ្ញ​ត្តិ​ដែល​អាច​អនុវត្ត​បាន​ទាំង​អស់​ហើយ​យល់ព្រម​ថា​អ្នក​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​សម្រាប់​ការ​អនុលោម​តាម​ច្បាប់​ក្នុង​ស្រុក​ណា​មួយ​ដែល​អាច​អនុវត្ត​បាន​។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​មិន​យល់ព្រម​ជាមួយ​លក្ខខណ្ឌ​ទាំងនេះ​, អ្នក​ត្រូវ​បាន​ហាម​ឃាត់​មិន​ឱ្យ​ប្រើ​ប្រាស់​ឬ​ការ​ចូល​ដំណើរការ​តំបន់​បណ្ដាញ​នេះ​។

2. ការ​ប្រើ​ប្រាស់​អាជ្ញាប័ណ្ណ

សិទ្ធិ​ត្រូវ​បាន​ផ្ដល់​ដើម្បី​ទាញ​យក​ច្បាប់​ចម្លង​មួយ​នៃ​ការ​ស​មា​្ភា​រៈ​នេះ (ព​ឬ​កម្មវិធី​កុំព្យូទ័រ​) ជា​ប​ណ្តោះ​អាសន្ន​នៅ​លើ​តំបន់​ប​ណ្តា​ញ Meteodb សម្រាប់​ផ្ទាល់​ខ្លួន​, ការ​មើល​ណ្តោះ​អាសន្ន​មិន​មែន​ពាណិជ្ជកម្ម​។ ការរៀបចំ​នេះ​របស់​អាជ្ញា​ប​ណ្ណ​ដោយ​មិន​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​នៃ​ចំណង​ជើង​និង​នៅ​ក្រោម​អាជ្ញា​ប​ណ្ណ​នេះ​អ្នក​មិន​ត្រូវ​:
  • កែប្រែ​ឬ​ចម្លង​របស់​របរ​បាន​;
  • សំភារៈ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​សម្រាប់​គោលបំណង​ពាណិជ្ជកម្ម​ឬ​សម្រាប់​ការ​បង្ហាញ​ជា​សាធារណៈ​ណាមួយ (ពាណិជ្ជកម្ម​ឬ​មិន​មែន​ពាណិជ្ជកម្ម​)​;
  • ព្យាយាម​បំបែក​ឬ​បញ្ច្រាស​វិស្វករ​កម្មវិធី​ណាមួយ​ដែល​មាន​នៅ​លើ​តំបន់​ប​ណ្តា​ញ Meteodb​;
  • យក​ការ​រក្សាសិទ្ធិ​ណាមួយ​ឬ​ការ​ចំណាំ​កម្មសិទ្ធិ​ផ្សេង​ទៀត​ពី​វត្ថុធាតុដើម​បាន​; ឬ
  • ផ្ទេរ​មា​្ភា​រៈ​ដែល​ទៅ​មនុស្ស​ម្នាក់​ផ្សេង​ទៀត​»​កញ្ចក់ "ស​មា​្ភា​រៈ​នៅ​លើ​ម៉ាស៊ីន​បម្រើ​ផ្សេង​ទៀត​ណា​មួយ​។
អាជ្ញាប័ណ្ណ​នេះ​នឹង​បញ្ចប់​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​បើ​អ្នក​បាន​បំពាន​ណា​មួយ​នៃ​ការ​រឹត​បន្តឹង​ទាំង​នេះ​ហើយ​អាច​ត្រូវ​បាន​បញ្ឈប់​នៅ​គ្រប់ពេល Meteodb ។ នៅ​លើ​ការ​បញ្ចប់​ការ​មើល​របស់​អ្នក​នៃ​វត្ថុ​ទាំង​នេះ​ឬ​លើ​ការ​បញ្ចប់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​នេះ​អ្នក​ត្រូវ​តែ​បំផ្លាញ​សម្ភារ​ដែល​បាន​ទាញ​យក​ណា​មួយ​នៅ​ក្នុង​ការ​កាន់​កាប់​របស់​អ្នក​ថា​តើ​នៅ​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ​ឡិច​ត្រូ​និ​ច​ឬ​បោះពុម្ព​។

3. ការ​បដិសេធ

ស​មា​្ភា​រៈ​នៅ​លើ​តំបន់​ប​ណ្តា​ញ​នេះ​គឺ​ជា Meteodb បាន​ផ្ដល់ "ជា​" ។ Meteodb ធ្វើ​ឱ្យ​មាន​ការ​ធានា​នោះ​ទេ​, Express ឬ implied និង​សូម​ទាមទារ​និង​អវិជ្ជមាន​កម្ម​ការធានា​ផ្សេង​ទៀត​ទាំងអស់​រួម​ទាំង​ការ​ដោយ​គ្មាន​ដែន​កំណត់​, ធានា​បាន​បញ្ជាក់​ឬ​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ពាណិជ្ជកម្ម​, សម្បទា​សម្រាប់​គោលបំណង​ជាក់លាក់​មួយ​ឬ​ការ​មិន​រំលោភ​លើ​សិទ្ធិ​កម្មសិទ្ធិបញ្ញា​ឬ​ការ​រំលោភ​សិទ្ធិ​ផ្សេង​ទៀត​។ លើស​ពី​នេះ​ទៀត Meteodb មិន​ធានា​ឬ​ធ្វើ​ឱ្យ​មាន​ការ​តំណាង​ណាមួយ​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​, លទ្ធផល​, ឬ​ភាព​ជឿជាក់​នៃ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​សម្ភារ​នៅ​លើ​តំបន់​ប​ណ្តា​ញ​របស់​ខ្លួន​ឬ​បើ​មិន​ដូច្នេះ​ទេ​ទាក់ទង​ទៅ​នឹង​ស​មា​្ភា​រៈ​បែប​នេះ​ឬ​នៅ​លើ​តំបន់​បណ្ដាញ​ណា​មួយ​ដែល​បាន​តភ្ជាប់​ទៅ​តំបន់​បណ្ដាញ​នេះ​។

4. ការ​រឹត​បន្តឹង

ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​នោះ​ទេ Meteodb.com ឬ​អ្នកផ្គត់ផ្គង់​របស់​ខ្លួន​ត្រូវ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ចំពោះ​ការ​ខូច​ខាត​ណា​មួយ (រួម​ទាំង​ការ​ដោយ​គ្មាន​ដែន​កំណត់​, ការ​ខូច​ខាត​ចំពោះ​ការ​បាត់​បង់​ទិន្នន័យ​ឬ​រក​ប្រាក់​ចំណេញ​ឬ​ដោយសារ​ការ​រំខាន​អាជីវកម្ម​,​) កើត​ចេញ​ពី​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ឬ​អសមត្ថភាព​ក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់​វត្ថុធាតុដើម​នៅ​លើ​គេហទំព័រ Meteodb នេះ នៅ​ក្នុង​សូម្បី​តែ Meteodb Meteodb ឬ​តំណាង​ដែល​បាន​អនុញ្ញាត​ត្រូវ​បាន​ជូន​ដំណឹង​ផ្ទាល់មាត់​ឬ​ជា​លាយ​លក្ខណ៍​អក្សរ​ពី​លទ្ធភាព​នៃ​ការ​ខូច​ខាត​បែប​នេះ​។ ដោយ​សារ​តែ​យុ​តា​ធិ​ការ​មួយ​ចំនួន​មិន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​មាន​ដែន​កំណត់​លើ​ការ​ធានា implied​, ឬ​ដែន​កំណត់​នៃ​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​ចំពោះ​ការ​ខូច​ខាត​ង្គា​ឬ​ជួប​ដោយ​ចៃដន្យ​, ដែន​កំណត់​ទាំង​នេះ​អាច​មិន​អនុវត្ត​ចំពោះ​អ្នក​។

5. ការ​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​និង​ការ​កែតម្រូវ

ស​មា​្ភា​រៈ​ដែល​បាន​បង្ហាញ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​នេះ​អាច​រួម​បញ្ចូល​ទាំង​ប​ច្ចេ​ក​ទេស Meteodb​, អក្សរ​ឬ​កំហុស​រូបថត​។ ការ​មិន Meteodb ធានា​ថា​ការ​ណា​មួយ​នៃ​ស​មា​្ភា​រៈ​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​របស់​ខ្លួន​គឺ​ត្រឹមត្រូវ​ពេញលេញ​ឬ​បច្ចុប្បន្ន​។ Meteodb អាច​ធ្វើ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​ការ​ស​មា​្ភា​រៈ​ដែល​មាន​នៅ​លើ​តំបន់​ប​ណ្តា​ញ​របស់​ខ្លួន​នៅ​ពេល​ដោយ​គ្មាន​ការ​ជូនដំណឹង​ជាមុន​។ Meteodb មិន​បាន​ទោះ​ជា​យ៉ាង​ណា​ធ្វើ​ឱ្យ​ការ​ប្តេ​ជ្ញា​ចិត្ត​ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​ទាន់សម័យ​ស​មា​្ភា​រៈ​ណា​មួយ​។

6 តំ​​ណ​ភ្ជាប់

Meteodb មិន​បាន​ពិនិត្យ​ទាំងអស់​នៃ​តំបន់​បណ្ដាញ​ដែល​បាន​ភ្ជាប់​ទៅ​នឹង​វែ​ប​សាយ​របស់​ខ្លួន​, ហើយ​គឺ​ជា​ការ​មិន​ទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះ​ខ្លឹមសារ​នៃ​ទីតាំង​បែប​ណាមួយ​នោះ​ទេ​។ ការ​ដាក់​បញ្ចូល​នៃ​តំណ​ណា​មួយ​នេះ​មិន​បាន​បញ្ជាក់​អំពី​ការ​គាំទ្រ​តំបន់​ប​ណ្តា​ញ Meteodb ។ ការ​ប្រើ​ប្រាស់​នៃ​គេហទំព័រ​ណា​មួយ​នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រថុយ​ប្រថាន​ផ្ទាល់​របស់​អ្នក​។

7. ការ​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​នៅ​ក្នុង​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការប្រើប្រាស់

Meteodb អាច​នឹង​កែប្រែ​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការប្រើប្រាស់​ទាំងនេះ​នៃ​គេហទំព័រ​របស់​ខ្លួន​នៅ​ពេល​ដោយ​គ្មាន​ការ​ជូនដំណឹង​ជាមុន​។ តាមរយៈ​ការប្រើប្រាស់​គេហទំព័រ​នេះ​លោកអ្នក​យល់ព្រម​នឹង​ត្រូវ​បាន​ចង​ខណៈ​ពេល​ដែល​កំណែ​បច្ចុប្បន្ន​នៃ​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​ការប្រើប្រាស់​ទាំងនេះ​។

លក្ខខណ្ឌ​ទូទៅ​មួយចំនួន​អនុវត្ត​ចំពោះ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​គេហទំព័រ​នេះ​។
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!