ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព
ការ​ប្រៀប​ធៀប​អាកាសធាតុ

Dnepropetrovsk — អាកាសធាតុ ខែ​ធ្នូ

1.1°C សីតុណ្ហភាព​ពេល​ថ្ងៃ -1.5°C សីតុណ្ហ​ភ​ព្រ​យប់ 5 ថ្ងៃ​ពន្លឺថ្ងៃ 8.3-8.6 ស៊ុន (ម៉ោង​) 2 ថ្ងៃ​វស្សា 42.4 ម​ម ទឹកភ្លៀង 0°C សីតុណ្ហភាព​ទឹក
សីតុណ្ហភាព​ខ្យល់
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
សី​តុ​ណ្ហា​ភាព​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​អតិបរមា 12°C — 1 ធ្នូ 2012.
សី​តុ​ណ្ហា​ភាព​យប់​អតិបរមា 10.5°C — 23 ធ្នូ 2019.
ការ​សី​តុ​ណ្ហា​អប្បបរមា​ប្រចាំ​ថ្ងៃ -17.3°C — 31 ធ្នូ 2014.
សី​តុ​ណ្ហា​ភាព​យប់​អប្បបរមា -15.5°C — 31 ធ្នូ 2014.
ថ្ងៃ​ពន្លឺថ្ងៃ​, ពពក​និង​អាប់អួរ
ទឹកភ្លៀង, ម​ម
ទឹកភ្លៀង​អតិបរមា 51 ម​ម — ឧសភា. ទឹកភ្លៀង​អប្បបរមា 25.7 ម​ម — កុម្ភៈ.
ល្បឿន​ខ្យល់, គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង
ល្បឿន​ខ្យល់​អតិបរមា 17.4 គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង — មីនា. ល្បឿន​ខ្យល់​អប្បបរមា 13.2 គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង — មិថុនា.
ចំនួន​ម៉ោង​នៃ​ការ​ព​ន្ល​ឺ​ថ្ង
ចំនួន​អតិបរមា​នៃ​ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​នៃ​ការ​ព​ន្ល​ឺ​ថ្ង 12 ម៉ោង​។ — កក្កដា. ចំនួន​អប្បបរមា​នៃ​ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​ពន្លឺព្រះអាទិត្យ 2.4 ម៉ោង​។ — មករា.
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!