ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព
ការ​ប្រៀប​ធៀប​អាកាសធាតុ

លទ្ធ​ផល — អាកាសធាតុ ខែ​តុលា, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

13.9°C សីតុណ្ហភាព​ពេល​ថ្ងៃ 9.5°C សីតុណ្ហ​ភ​ព្រ​យប់ 5 ថ្ងៃ​ពន្លឺថ្ងៃ 9.8-11.6 ស៊ុន (ម៉ោង​) 4 ថ្ងៃ​វស្សា 61.8 ម​ម ទឹកភ្លៀង 15.3°C សីតុណ្ហភាព​ទឹក
សីតុណ្ហភាព​ខ្យល់
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
សី​តុ​ណ្ហា​ភាព​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​អតិបរមា 20.5°C — 2 តុលា 2014.
សី​តុ​ណ្ហា​ភាព​យប់​អតិបរមា 18.5°C — 13 តុលា 2018.
ការ​សី​តុ​ណ្ហា​អប្បបរមា​ប្រចាំ​ថ្ងៃ 5°C — 1 តុលា 2016.
សី​តុ​ណ្ហា​ភាព​យប់​អប្បបរមា -1.5°C — 29 តុលា 2018.
សីតុណ្ហភាព​ទឹក
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
ទឹក​ផ្អែមល្ហែម 16.8 °C — 1 តុលា 2014. ទឹក​ដែល​ត្រជាក់​បំផុត 13.4 °C — 30 តុលា 2012.
ថ្ងៃ​ពន្លឺថ្ងៃ​, ពពក​និង​អាប់អួរ
ទឹកភ្លៀង, ម​ម
ទឹកភ្លៀង​អតិបរមា 100.8 ម​ម — ធ្នូ. ទឹកភ្លៀង​អប្បបរមា 51.8 ម​ម — កញ្ញា.
ល្បឿន​ខ្យល់, គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង
ល្បឿន​ខ្យល់​អតិបរមា 21.8 គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង — ធ្នូ. ល្បឿន​ខ្យល់​អប្បបរមា 14.4 គីឡូម៉ែត្រ / ម៉ោង — កក្កដា.
ចំនួន​ម៉ោង​នៃ​ការ​ព​ន្ល​ឺ​ថ្ង
ចំនួន​អតិបរមា​នៃ​ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​នៃ​ការ​ព​ន្ល​ឺ​ថ្ង 7.2 ម៉ោង​។ — កក្កដា. ចំនួន​អប្បបរមា​នៃ​ម៉ោង​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​ពន្លឺព្រះអាទិត្យ 2.6 ម៉ោង​។ — ធ្នូ.
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!