ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

ប៊ុលហ្គារី — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

ទីប្រជុំជន, ប៊ុលហ្គារី
សីតុណ្ហភាព​ទឹក ប៊ុលហ្គារី (ខែ​បច្ចុប្បន្ន)
Rezovo 14.6 °C
Sinemorets 14.5 °C
Ahtopol 14.5 °C
Tsarevo 14.4 °C
Lovenets 14.3 °C
Primorsko 14.3 °C
Kiten 14.3 °C
Duni 14.2 °C
Obzor 14.1 °C
Nesebr 14.1 °C
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!