ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

ប៊ុលហ្គារី — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

ទីប្រជុំជន, ប៊ុលហ្គារី
សីតុណ្ហភាព​ទឹក ប៊ុលហ្គារី (ខែ​បច្ចុប្បន្ន)
Sarafovo 25 °C
Burgas 25 °C
Kraymorie 25 °C
Primorsko 24.9 °C
Nesebr 24.9 °C
Pomorie 24.9 °C
Sveti Vlas 24.9 °C
Ravda 24.9 °C
Rezovo 24.9 °C
ប៊ិច​ដែល​មាន​ពន្លឺថ្ងៃ 24.9 °C
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!