ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

ប្រទេស​អាហ្សង់ទីន — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

ទីប្រជុំជន, ប្រទេស​អាហ្សង់ទីន
សីតុណ្ហភាព​ទឹក ប្រទេស​អាហ្សង់ទីន (ខែ​បច្ចុប្បន្ន)
ទីក្រុង Buenos Aires 26.2 °C
Mar del Plata 20.7 °C
Miramar 20 °C
ព័រ Madryn 17.4 °C
ទីក្រុង San Carlos បាន​ដឺ Bariloche 12.4 °C
Ushuaia 8.7 °C
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!