ប​ណ្តា​ប្រទេស​ដែល​មាន​ប្រជាប្រិយភាព

ប្រទេស​អាហ្សង់ទីន — អាកាសធាតុ​ខែ, សីតុណ្ហភាព​ទឹក

ទីប្រជុំជន, ប្រទេស​អាហ្សង់ទីន
សីតុណ្ហភាព​ទឹក ប្រទេស​អាហ្សង់ទីន (ខែ​បច្ចុប្បន្ន)
ទីក្រុង Buenos Aires 24.8 °C
Mar del Plata 18.5 °C
Miramar 17.8 °C
ព័រ Madryn 15.7 °C
ទីក្រុង San Carlos បាន​ដឺ Bariloche 11.7 °C
Ushuaia 8.2 °C
សូម​ប្រាប់​ពួក​យើង​និង​ការ​ចែក​រំលែក​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​របស់​អ្នក​!