ప్రసిద్ధ దేశాలు

అర్మేనియా — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, అర్మేనియా
నీటి ఉష్ణోగ్రత అర్మేనియా (ప్రస్తుత నెల)
యెరెవాన్ 6.3 °C
Jermuk 6.2 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!