ప్రసిద్ధ దేశాలు

మోంటెనెగ్రో — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, మోంటెనెగ్రో
నీటి ఉష్ణోగ్రత మోంటెనెగ్రో (ప్రస్తుత నెల)
Budva 16.8 °C
Risan 16.8 °C
Tivat 16.8 °C
Igalo 16.8 °C
Milocher 16.8 °C
Bigovo 16.8 °C
కోటార్ 16.8 °C
Rafailovici 16.8 °C
Przno 16.8 °C
Becici 16.8 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!