ప్రసిద్ధ దేశాలు

మోంటెనెగ్రో — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, మోంటెనెగ్రో
నీటి ఉష్ణోగ్రత మోంటెనెగ్రో (ప్రస్తుత నెల)
Igalo 26.4 °C
హెర్సేగ్ నోవి 26.4 °C
Budva 26.3 °C
Risan 26.3 °C
Tivat 26.3 °C
Bigovo 26.3 °C
కోటార్ 26.3 °C
Dobrota 26.3 °C
Milocher 26.2 °C
Rafailovici 26.2 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!