ప్రసిద్ధ దేశాలు

మోంటెనెగ్రో — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, మోంటెనెగ్రో
నీటి ఉష్ణోగ్రత మోంటెనెగ్రో (ప్రస్తుత నెల)
కోటార్ 19.3 °C
Rafailovici 19.3 °C
Petrovac 19.3 °C
Sutomore 19.3 °C
Przno 19.3 °C
Becici 19.3 °C
Sveti స్టీఫన్ 19.3 °C
Ulcin 19.3 °C
బార్ 19.3 °C
Podgorica 19.3 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!