ప్రసిద్ధ దేశాలు

యునైటెడ్ స్టేట్స్ — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, యునైటెడ్ స్టేట్స్
నీటి ఉష్ణోగ్రత యునైటెడ్ స్టేట్స్ (ప్రస్తుత నెల)
ఎవెర్ గ్లేడ్స్ 29.3 °C
హౌస్టన్ 28.9 °C
న్యూ ఓర్లీన్స్ 28.9 °C
టంపా 28.8 °C
కీ వెస్ట్ 28.8 °C
సెరసోటాలోని 28.7 °C
మయామి 28.6 °C
మయామి బీచ్ 28.5 °C
పోన్స్య్ 28.3 °C
జాక్సన్విల్లే 26.9 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!