ప్రసిద్ధ దేశాలు

చైనా — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, చైనా
నీటి ఉష్ణోగ్రత చైనా (ప్రస్తుత నెల)
సాన్య 28.2 °C
Dadunhai 28.2 °C
యలోంగ్ బే 28 °C
Hainan 27.7 °C
హైకౌ 27.5 °C
బేిహై 27.2 °C
హాంగ్ కొంగ 26.9 °C
Macau 26.7 °C
స్యూహై 26.7 °C
గ్వంగ్స్యూ 26.4 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!