ప్రసిద్ధ దేశాలు

చైనా — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, చైనా
నీటి ఉష్ణోగ్రత చైనా (ప్రస్తుత నెల)
బేిహై 30.1 °C
Hainan 29.9 °C
సాన్య 29.4 °C
Dadunhai 29.4 °C
యలోంగ్ బే 29.4 °C
హైకౌ 28.7 °C
Macau 28.6 °C
స్యూహై 28.6 °C
హాంగ్ కొంగ 28.3 °C
గ్వంగ్స్యూ 27.9 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!