ప్రసిద్ధ దేశాలు

యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్
నీటి ఉష్ణోగ్రత యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (ప్రస్తుత నెల)
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ 25.1 °C
Fujairah 25.1 °C
ఖోర్ Fakkan 25 °C
అం అల్ Quwain 24.9 °C
Ajman 24.8 °C
షార్జా 24.6 °C
దుబాయ్ 24.6 °C
Jumeirah 24.5 °C
పామ్ జెబెల్ ఆలీ 24.2 °C
Abu-Dhabi 23.6 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!