ప్రసిద్ధ దేశాలు

యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్
నీటి ఉష్ణోగ్రత యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (ప్రస్తుత నెల)
Fujairah 23 °C
ఖోర్ Fakkan 23 °C
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ 22.3 °C
అం అల్ Quwain 21.9 °C
Ajman 21.8 °C
దుబాయ్ 21.6 °C
షార్జా 21.6 °C
Jumeirah 21.5 °C
పామ్ జెబెల్ ఆలీ 21.2 °C
Abu-Dhabi 20.6 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!