ప్రసిద్ధ దేశాలు

యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్
నీటి ఉష్ణోగ్రత యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ (ప్రస్తుత నెల)
Abu-Dhabi 33.4 °C
పామ్ జెబెల్ ఆలీ 33.4 °C
Jumeirah 33.3 °C
దుబాయ్ 33.2 °C
షార్జా 33.2 °C
Ajman 33.1 °C
అం అల్ Quwain 33 °C
రాస్ అల్ ఖైమాహ్ 32.7 °C
ఖోర్ Fakkan 32.6 °C
Fujairah 32.6 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!