ప్రసిద్ధ దేశాలు

ప్రపంచ రిసార్ట్ నగరాల్లో వాతావరణ

ఎక్కడ విశ్రాంతిని వెళ్ళి? Jan ఫిబ్రవరి Mar Apr మే Jun Jul ఆగస్టస్ Sep అక్టోబర్ Nov Dec
వాతావరణ రేటింగ్లు, జూన్
వెచ్చని సూర్యుడు
బాసర ఇరాక్ 44.8 °C Al Ahsa సౌదీ అరేబియా 44.4 °C
బాబిలోన్ ఇరాక్ 42.5 °C బాగ్దాద్ ఇరాక్ 42.2 °C
మక్కా సౌదీ అరేబియా 41.8 °C బృందావన్ భారతదేశం 41.8 °C
ఆగ్రా భారతదేశం 41.8 °C అల్ ఐన్ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ 41.7 °C
న్యూఢిల్లీ భారతదేశం 41.7 °C ఢిల్లీ భారతదేశం 41.7 °C
నగరాల్లో పూర్తి జాబితా →
వెచ్చని నీటి (సముద్ర, సముద్ర)
Fujairah యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ 32.2 °C ఖోర్ Fakkan యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ 32.1 °C
పామ్ జెబెల్ ఆలీ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ 31.9 °C అం అల్ Quwain యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ 31.8 °C
షార్జా యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ 31.8 °C దుబాయ్ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ 31.8 °C
Ajman యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ 31.8 °C Jumeirah యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ 31.8 °C
Abu-Dhabi యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ 31.8 °C రాస్ అల్ ఖైమాహ్ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ 31.6 °C
నగరాల్లో పూర్తి జాబితా →
సూర్యుడు ఇక ప్రకాశిస్తాడు పేరు నగరాలు
Termez ఉజ్బెకిస్తాన్ 14.4 h. Mosul ఇరాక్ 14.4 h.
బకయర ఉజ్బెకిస్తాన్ 14.3 h. డుషన్బ్ తజికిస్తాన్ 14.3 h.
Kirkuk ఇరాక్ 14.3 h. Kulob తజికిస్తాన్ 14.2 h.
Qurghonteppa తజికిస్తాన్ 14.2 h. Turkistan కజాఖ్స్తాన్ 14.2 h.
Sulaymaniyah ఇరాక్ 14.2 h. బాగ్దాద్ ఇరాక్ 14.2 h.
నగరాల్లో పూర్తి జాబితా →
వర్షాలు పడే నగరం
గోవా భారతదేశం 916.4 mm మంగళూరు భారతదేశం 893.8 mm
Candolim భారతదేశం 827.2 mm Colva భారతదేశం 735.1 mm
Benaulim భారతదేశం 735 mm Cavelossim భారతదేశం 735 mm
Varca భారతదేశం 734 mm Betalbatim భారతదేశం 731.2 mm
ఏంజెల్ ఫాల్స్ వెనిజులా 679.9 mm Kalutara శ్రీలంక 653.9 mm
నగరాల్లో పూర్తి జాబితా →
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!