ప్రసిద్ధ దేశాలు

ప్రపంచ రిసార్ట్ నగరాల్లో వాతావరణ

ఎక్కడ విశ్రాంతిని వెళ్ళి? Jan ఫిబ్రవరి Mar Apr మే Jun Jul ఆగస్టస్ Sep అక్టోబర్ Nov Dec
వాతావరణ రేటింగ్లు, ఆగస్టు
వెచ్చని సూర్యుడు
బాసర ఇరాక్ 47.2 °C Al Ahsa సౌదీ అరేబియా 45.8 °C
బాబిలోన్ ఇరాక్ 45.6 °C బాగ్దాద్ ఇరాక్ 45.3 °C
కర్బాలా ఇరాక్ 44.8 °C Mosul ఇరాక్ 42.9 °C
Kirkuk ఇరాక్ 42.8 °C రియాడ్ సౌదీ అరేబియా 42.4 °C
అల్ ఐన్ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ 41.9 °C దోహా కతర్ 41.6 °C
నగరాల్లో పూర్తి జాబితా →
వెచ్చని నీటి (సముద్ర, సముద్ర)
దోహా కతర్ 34.3 °C మూహ్యాయరాక్ బహరేన్ 34.1 °C
అల్-మనామా బహరేన్ 34 °C అల్ Khubar సౌదీ అరేబియా 33.9 °C
పామ్ జెబెల్ ఆలీ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ 33.8 °C Abu-Dhabi యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ 33.8 °C
దమ్మం సౌదీ అరేబియా 33.8 °C Al Ahsa సౌదీ అరేబియా 33.7 °C
Jumeirah యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ 33.4 °C జెరూసలేం ఇజ్రాయెల్ 33.4 °C
నగరాల్లో పూర్తి జాబితా →
సూర్యుడు ఇక ప్రకాశిస్తాడు పేరు నగరాలు
డుషన్బ్ తజికిస్తాన్ 13.5 h. Termez ఉజ్బెకిస్తాన్ 13.4 h.
బకయర ఉజ్బెకిస్తాన్ 13.4 h. స్యామార్క్యాండ్ ఉజ్బెకిస్తాన్ 13.4 h.
Kulob తజికిస్తాన్ 13.4 h. Mosul ఇరాక్ 13.4 h.
Kirkuk ఇరాక్ 13.4 h. తాష్కెంట్ ఉజ్బెకిస్తాన్ 13.3 h.
Beldersay ఉజ్బెకిస్తాన్ 13.3 h. Turkler టర్కీ 13.3 h.
నగరాల్లో పూర్తి జాబితా →
వర్షాలు పడే నగరం
Candolim భారతదేశం 777.2 mm గోవా భారతదేశం 775.8 mm
త్రాత్ థాయిలాండ్ 724.3 mm కో మాక్ థాయిలాండ్ 680.2 mm
మంగళూరు భారతదేశం 675.9 mm ఏంజెల్ ఫాల్స్ వెనిజులా 673.5 mm
కో వై థాయిలాండ్ 672.2 mm కో చాంగ్ థాయిలాండ్ 664.2 mm
Varca భారతదేశం 651.4 mm Benaulim భారతదేశం 648.7 mm
నగరాల్లో పూర్తి జాబితా →
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!