ప్రసిద్ధ దేశాలు

ఈజిప్ట్ — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, ఈజిప్ట్
నీటి ఉష్ణోగ్రత ఈజిప్ట్ (ప్రస్తుత నెల)
మార్స అలం 28.9 °C
అల్ Qusayr 28.5 °C
Coral Bay 28.3 °C
రాస్ మొహమ్మద్ 28.3 °C
Naama Bay 28.3 °C
Safaga 28.3 °C
సాహ్ Hasheesh 28.2 °C
శార్మ్ ఎల్-షేక్ 28.2 °C
హుర్ఘదా 27.9 °C
అలెగ్జాండ్రియా 27.8 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!