ప్రసిద్ధ దేశాలు

ఈజిప్ట్ — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, ఈజిప్ట్
నీటి ఉష్ణోగ్రత ఈజిప్ట్ (ప్రస్తుత నెల)
రాస్ మొహమ్మద్ 23.5 °C
Coral Bay 23.4 °C
శార్మ్ ఎల్-షేక్ 23.4 °C
Naama Bay 23.4 °C
సాహ్ Hasheesh 23.3 °C
మార్స అలం 23.3 °C
Safaga 23.3 °C
అల్ Qusayr 23.2 °C
హుర్ఘదా 23.1 °C
Dahab 22.7 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!