ప్రసిద్ధ దేశాలు

టర్కీ — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, టర్కీ
నీటి ఉష్ణోగ్రత టర్కీ (ప్రస్తుత నెల)
Kargicak 18.3 °C
Anamur 18.3 °C
Konakli 18.3 °C
Alanya 18.3 °C
Mahmutlar 18.3 °C
Finike 18.2 °C
Kas 18.2 °C
Kumluca 18.2 °C
Okurcalar 18.2 °C
Avsallar 18.2 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!