ప్రసిద్ధ దేశాలు

టర్కీ — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, టర్కీ
నీటి ఉష్ణోగ్రత టర్కీ (ప్రస్తుత నెల)
అదన 22.5 °C
Mersin 22.5 °C
Iskenderun 22.5 °C
Mahmutlar 22.4 °C
Kargicak 22.4 °C
Finike 22.4 °C
Anamur 22.4 °C
Konakli 22.4 °C
Kumluca 22.4 °C
Alanya 22.4 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!