ప్రసిద్ధ దేశాలు

టర్కీ — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, టర్కీ
నీటి ఉష్ణోగ్రత టర్కీ (ప్రస్తుత నెల)
అదన 29.5 °C
Mersin 29.5 °C
Iskenderun 29.5 °C
Okurcalar 29.4 °C
Incekum 29.4 °C
Kadriye 29.4 °C
Manavgat 29.4 °C
Bogazkent 29.4 °C
సైడ్ 29.4 °C
Belek 29.4 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!