ప్రసిద్ధ దేశాలు

టర్కీ — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, టర్కీ
నీటి ఉష్ణోగ్రత టర్కీ (ప్రస్తుత నెల)
అదన 26.4 °C
Iskenderun 26.3 °C
Mersin 26.1 °C
Gazimagusa 25.7 °C
Anamur 25.7 °C
Kargicak 25.6 °C
Konakli 25.6 °C
Alanya 25.6 °C
Mahmutlar 25.6 °C
Turkler 25.5 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!