ప్రసిద్ధ దేశాలు

టర్కీ — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, టర్కీ
నీటి ఉష్ణోగ్రత టర్కీ (ప్రస్తుత నెల)
Iskenderun 25.8 °C
అదన 25.6 °C
Mersin 25.5 °C
Incekum 25.3 °C
Turkler 25.3 °C
Okurcalar 25.3 °C
Avsallar 25.3 °C
Manavgat 25.2 °C
Konakli 25.2 °C
Bogazkent 25.2 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!