ప్రసిద్ధ దేశాలు

ఉక్రెయిన్ — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, ఉక్రెయిన్
నీటి ఉష్ణోగ్రత ఉక్రెయిన్ (ప్రస్తుత నెల)
Genichesk 23.6 °C
Strelkovoe 23.4 °C
Novoazovsk 23.4 °C
Mariupol 23.2 °C
Kirillovka 23.1 °C
Melekino 23.1 °C
Belosarayskaya కోశపు 23 °C
Novokonstantinovka 22.9 °C
Berdyansk 22.9 °C
Urzuf 22.9 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!