ప్రసిద్ధ దేశాలు

ఉక్రెయిన్ — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, ఉక్రెయిన్
నీటి ఉష్ణోగ్రత ఉక్రెయిన్ (ప్రస్తుత నెల)
Genichesk 10.6 °C
Strelkovoe 10.3 °C
ఉట్స్ 10.3 °C
Vilkovo 10 °C
Novoazovsk 9.7 °C
నియొల్వ్ 9.6 °C
Mariupol 9.5 °C
Ochakov 9.4 °C
Melekino 9.3 °C
Chernomorka 9.3 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!