ప్రసిద్ధ దేశాలు

ఉక్రెయిన్ — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, ఉక్రెయిన్
నీటి ఉష్ణోగ్రత ఉక్రెయిన్ (ప్రస్తుత నెల)
Strelkovoe 25.7 °C
Genichesk 25.5 °C
Kirillovka 25.5 °C
Novokonstantinovka 25.3 °C
ఉట్స్ 25.3 °C
Berdyansk 25.2 °C
Primorsk 25.2 °C
Lunacharsk 25.2 °C
Novopetrovka 25.2 °C
Urzuf 25.1 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!