ప్రసిద్ధ దేశాలు

ఉక్రెయిన్ — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, ఉక్రెయిన్
నీటి ఉష్ణోగ్రత ఉక్రెయిన్ (ప్రస్తుత నెల)
ఉట్స్ 9.3 °C
Vilkovo 4.7 °C
బోల్షెవిక్ 4.7 °C
Zhelezniy పోర్ట్ 4.5 °C
Skadovsk 4.4 °C
Sergeevka 4.3 °C
Gribovka 4.3 °C
Ilichevskoe 4.3 °C
Karolino-Bugaz 4.2 °C
Zatoka 4.2 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!