ప్రసిద్ధ దేశాలు

ఉక్రెయిన్ — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, ఉక్రెయిన్
నీటి ఉష్ణోగ్రత ఉక్రెయిన్ (ప్రస్తుత నెల)
ఉట్స్ 17.9 °C
బోల్షెవిక్ 16.3 °C
Vilkovo 16.1 °C
Zhelezniy పోర్ట్ 16.1 °C
Sergeevka 15.9 °C
Karolino-Bugaz 15.9 °C
Gribovka 15.9 °C
Zatoka 15.9 °C
Ilichevskoe 15.9 °C
Skadovsk 15.7 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!