ప్రసిద్ధ దేశాలు

థాయిలాండ్ — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, థాయిలాండ్
నీటి ఉష్ణోగ్రత థాయిలాండ్ (ప్రస్తుత నెల)
నరతివాట్ 30.4 °C
Hat యై 30.4 °C
Pattani 30.4 °C
కో లి Pe 30.4 °C
బ్యాంకాక్ 30.3 °C
కో లాన్ 30.2 °C
పాటేయ 30.2 °C
Chaweng బీచ్ 30.2 °C
Choeng Mon బీచ్ 30.2 °C
Jomtien 30.2 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!