ప్రసిద్ధ దేశాలు

థాయిలాండ్ — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, థాయిలాండ్
నీటి ఉష్ణోగ్రత థాయిలాండ్ (ప్రస్తుత నెల)
త్రాత్ 30.8 °C
సూరత్ తని 30.6 °C
కో Lanta 30.6 °C
కో వై 30.5 °C
క్రాబి 30.5 °C
Rayong 30.4 °C
కో మాక్ 30.4 °C
కో చాంగ్ 30.4 °C
Samet 30.4 °C
Hat యై 30.4 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!