ప్రసిద్ధ దేశాలు

థాయిలాండ్ — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, థాయిలాండ్
నీటి ఉష్ణోగ్రత థాయిలాండ్ (ప్రస్తుత నెల)
Hat యై 30 °C
కో లి Pe 29.9 °C
నరతివాట్ 29.9 °C
Pattani 29.8 °C
బ్యాంకాక్ 29.5 °C
కో Lanta 29.5 °C
హువా హిన్ 29.4 °C
Lamai బీచ్ 29.4 °C
స్యామ్యూయీ 29.4 °C
కో లాన్ 29.4 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!