ప్రసిద్ధ దేశాలు

మలేషియా — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, మలేషియా
నీటి ఉష్ణోగ్రత మలేషియా (ప్రస్తుత నెల)
Sandakan 29.7 °C
పెనాంగ్ 29.6 °C
మలక్కా 29.6 °C
కోటా కినబాలు 29.6 °C
కుచింగ్ 29.6 °C
Pangkor 29.6 °C
జార్జ్ టౌన్ 29.6 °C
Batu Feringgi 29.6 °C
కౌలాలంపూర్ 29.6 °C
ల్యానంగ్కావి 29.5 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!