ప్రసిద్ధ దేశాలు

మలేషియా — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, మలేషియా
నీటి ఉష్ణోగ్రత మలేషియా (ప్రస్తుత నెల)
Batu Feringgi 30.6 °C
ల్యానంగ్కావి 30.6 °C
పెనాంగ్ 30.6 °C
జార్జ్ టౌన్ 30.5 °C
మలక్కా 30.4 °C
కోటా కినబాలు 30.3 °C
కౌలాలంపూర్ 30.2 °C
కుచింగ్ 30.2 °C
రేదంగ్ 30.1 °C
Buntulu 30.1 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!