ప్రసిద్ధ దేశాలు

మలేషియా — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, మలేషియా
నీటి ఉష్ణోగ్రత మలేషియా (ప్రస్తుత నెల)
జార్జ్ టౌన్ 30.2 °C
Batu Feringgi 30.2 °C
ల్యానంగ్కావి 30.2 °C
పెనాంగ్ 30.2 °C
Buntulu 30.1 °C
కుచింగ్ 30 °C
కోటా కినబాలు 29.9 °C
మలక్కా 29.9 °C
Pangkor 29.8 °C
Sandakan 29.8 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!