ప్రసిద్ధ దేశాలు

జర్మనీ — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, జర్మనీ
నీటి ఉష్ణోగ్రత జర్మనీ (ప్రస్తుత నెల)
బ్రెమన్ 16.9 °C
లుబెక్ 16.4 °C
హాంబర్గ్ 16.3 °C
కీల్ 16.3 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!