ప్రసిద్ధ దేశాలు

మాల్దీవ్ దీవులు — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, మాల్దీవ్ దీవులు
నీటి ఉష్ణోగ్రత మాల్దీవ్ దీవులు (ప్రస్తుత నెల)
శీను Atoll 29.3 °C
Addu Atoll 29.3 °C
Meemu Atoll 29.2 °C
Faafu Atoll 29.2 °C
Ari Atoll 29.1 °C
Dhaalu Atoll 29.1 °C
మగ Atoll 29 °C
Maafushi 29 °C
బా Atoll 28.9 °C
Lhaviyani Atoll 28.8 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!