ప్రసిద్ధ దేశాలు

మాల్దీవ్ దీవులు — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, మాల్దీవ్ దీవులు
నీటి ఉష్ణోగ్రత మాల్దీవ్ దీవులు (ప్రస్తుత నెల)
Addu Atoll 28.8 °C
శీను Atoll 28.8 °C
Meemu Atoll 28.8 °C
Faafu Atoll 28.8 °C
బా Atoll 28.7 °C
Maafushi 28.7 °C
Raa Atoll 28.7 °C
Haa Alifu Atoll 28.7 °C
Dhaalu Atoll 28.7 °C
మగ Atoll 28.7 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!