ప్రసిద్ధ దేశాలు

అర్జెంటీనా — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, అర్జెంటీనా
నీటి ఉష్ణోగ్రత అర్జెంటీనా (ప్రస్తుత నెల)
బ్వేనొస్ ఏరర్స్ 25.7 °C
మార్ డెల్ ప్లాట 21.5 °C
Miramar 21.1 °C
ప్వెర్టో మాడ్రిన్ 18 °C
సన్ కార్లోస్ దే బరీలోచే 13.8 °C
ఉశ్ుైీయా 9 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!