ప్రసిద్ధ దేశాలు

అర్జెంటీనా — నెల ద్వారా వాతావరణ, నీటి ఉష్ణోగ్రత

పట్టణాలు, అర్జెంటీనా
నీటి ఉష్ణోగ్రత అర్జెంటీనా (ప్రస్తుత నెల)
బ్వేనొస్ ఏరర్స్ 18.9 °C
మార్ డెల్ ప్లాట 13 °C
Miramar 12.3 °C
ప్వెర్టో మాడ్రిన్ 11.4 °C
సన్ కార్లోస్ దే బరీలోచే 8.4 °C
ఉశ్ుైీయా 5.9 °C
మాకు తెలియజేయండి మరియు మీ స్నేహితులతో భాగస్వామ్యం!