વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

Yantarniy — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 22.3°C જુલાઈ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 14.9°C જુલાઈ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — -0.8°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — -3.2°C જાન્યુઆરીમાં.
મહિનો દ્વારા પાણીનું તાપમાન
પાણી સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન — 19.4°C સ્થિર ઓગસ્ટ. પાણી સરેરાશ લઘુત્તમ તાપમાન — 2.5°C સ્થિર ફેબ્રુઆરી.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 87.2 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું જુલાઈ. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 25.5 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું માર્ચ.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!