વિખ્યાત દેશો

સંયુક્ત આરબ અમીરાત — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, સંયુક્ત આરબ અમીરાત
પાણી તાપમાન સંયુક્ત આરબ અમીરાત (વર્તમાન મહિનો)
શારજાહ 31.4 °C
Jumeirah 31.4 °C
દુબઇ 31.4 °C
પામ Jebel Ali 31.3 °C
Ajman 31.3 °C
ઉમ અલ Quwain 31.2 °C
અબુ ધાબી- 31 °C
રૅસ અલ ખાઈમાહ 31 °C
ખોર Fakkan 30.6 °C
Fujairah 30.5 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!