વિખ્યાત દેશો

સંયુક્ત આરબ અમીરાત — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, સંયુક્ત આરબ અમીરાત
પાણી તાપમાન સંયુક્ત આરબ અમીરાત (વર્તમાન મહિનો)
Fujairah 29.9 °C
ખોર Fakkan 29.8 °C
અબુ ધાબી- 29.6 °C
પામ Jebel Ali 29.3 °C
Jumeirah 29.1 °C
દુબઇ 29 °C
શારજાહ 29 °C
Ajman 29 °C
ઉમ અલ Quwain 28.9 °C
રૅસ અલ ખાઈમાહ 28.8 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!