વિખ્યાત દેશો

સંયુક્ત આરબ અમીરાત — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, સંયુક્ત આરબ અમીરાત
પાણી તાપમાન સંયુક્ત આરબ અમીરાત (વર્તમાન મહિનો)
અબુ ધાબી- 33.8 °C
પામ Jebel Ali 33.8 °C
Jumeirah 33.4 °C
શારજાહ 33.3 °C
દુબઇ 33.3 °C
Ajman 33.2 °C
ઉમ અલ Quwain 33.1 °C
રૅસ અલ ખાઈમાહ 32.8 °C
ખોર Fakkan 32 °C
Fujairah 32 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!