વિખ્યાત દેશો

સંયુક્ત આરબ અમીરાત — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, સંયુક્ત આરબ અમીરાત
પાણી તાપમાન સંયુક્ત આરબ અમીરાત (વર્તમાન મહિનો)
Fujairah 26.6 °C
ખોર Fakkan 26.5 °C
અબુ ધાબી- 25.6 °C
પામ Jebel Ali 25.5 °C
રૅસ અલ ખાઈમાહ 25.4 °C
Ajman 25.3 °C
દુબઇ 25.3 °C
શારજાહ 25.3 °C
ઉમ અલ Quwain 25.3 °C
Jumeirah 25.3 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!