વિખ્યાત દેશો

સંયુક્ત આરબ અમીરાત — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, સંયુક્ત આરબ અમીરાત
પાણી તાપમાન સંયુક્ત આરબ અમીરાત (વર્તમાન મહિનો)
Fujairah 23.6 °C
ખોર Fakkan 23.6 °C
રૅસ અલ ખાઈમાહ 23 °C
ઉમ અલ Quwain 22.7 °C
Ajman 22.5 °C
દુબઇ 22.3 °C
શારજાહ 22.3 °C
Jumeirah 22.2 °C
પામ Jebel Ali 21.7 °C
અબુ ધાબી- 21 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!