વિખ્યાત દેશો

મોન્ટેનેગ્રો — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, મોન્ટેનેગ્રો
પાણી તાપમાન મોન્ટેનેગ્રો (વર્તમાન મહિનો)
Igalo 26.4 °C
Herceg ન્યૂ 26.4 °C
Budva 26.3 °C
Risan 26.3 °C
Tivat 26.3 °C
Bigovo 26.3 °C
Kotor 26.3 °C
Dobrota 26.3 °C
Milocher 26.2 °C
Rafailovici 26.2 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!