વિખ્યાત દેશો

મોન્ટેનેગ્રો — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, મોન્ટેનેગ્રો
પાણી તાપમાન મોન્ટેનેગ્રો (વર્તમાન મહિનો)
Podgoroditsa 21.6 °C
Petrovac 21.6 °C
Sutomore 21.6 °C
બાર 21.6 °C
Podgorica 21.6 °C
Budva 21.6 °C
Bigovo 21.5 °C
Kotor 21.5 °C
Rafailovici 21.5 °C
Przno 21.5 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!