વિખ્યાત દેશો

મોન્ટેનેગ્રો — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, મોન્ટેનેગ્રો
પાણી તાપમાન મોન્ટેનેગ્રો (વર્તમાન મહિનો)
Milocher 15.7 °C
Podgoroditsa 15.7 °C
Rafailovici 15.7 °C
Petrovac 15.7 °C
Sutomore 15.7 °C
Przno 15.7 °C
Becici 15.7 °C
Sveti સ્ટેફન 15.7 °C
Ulcin 15.7 °C
બાર 15.7 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!