વિખ્યાત દેશો

મોન્ટેનેગ્રો — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, મોન્ટેનેગ્રો
પાણી તાપમાન મોન્ટેનેગ્રો (વર્તમાન મહિનો)
Herceg ન્યૂ 14.6 °C
Igalo 14.6 °C
Dobrota 14.5 °C
Risan 14.5 °C
Tivat 14.5 °C
Bigovo 14.5 °C
Kotor 14.5 °C
Sveti સ્ટેફન 14.4 °C
Budva 14.4 °C
Milocher 14.4 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!