વિખ્યાત દેશો

ગ્રેટ બ્રિટન — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, ગ્રેટ બ્રિટન
પાણી તાપમાન ગ્રેટ બ્રિટન (વર્તમાન મહિનો)
જીબ્રાલ્ટર 19.8 °C
બૉયરનેમવૌત 15.7 °C
Torquay 15.2 °C
Plymouth 15.1 °C
લન્ડન 14.4 °C
બ્રિસ્ટોલ 13.9 °C
બાથ 13.8 °C
બેલફાસ્ટ 13.2 °C
લિવરપૂલ 12.9 °C
યોર્ક 12.4 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!