વિખ્યાત દેશો

ગ્રેટ બ્રિટન — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, ગ્રેટ બ્રિટન
પાણી તાપમાન ગ્રેટ બ્રિટન (વર્તમાન મહિનો)
જીબ્રાલ્ટર 15.8 °C
Plymouth 9.9 °C
બાથ 9.4 °C
બૉયરનેમવૌત 9.4 °C
બ્રિસ્ટોલ 9.4 °C
Torquay 9.3 °C
લન્ડન 9.2 °C
લિવરપૂલ 8.6 °C
બેલફાસ્ટ 8.1 °C
ગ્લાસગો 7.8 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!