વિખ્યાત દેશો

ગ્રેટ બ્રિટન — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, ગ્રેટ બ્રિટન
પાણી તાપમાન ગ્રેટ બ્રિટન (વર્તમાન મહિનો)
જીબ્રાલ્ટર 21.6 °C
લન્ડન 18.8 °C
બ્રિસ્ટોલ 18.1 °C
બાથ 18 °C
બૉયરનેમવૌત 17.9 °C
લિવરપૂલ 17.3 °C
Torquay 17 °C
Plymouth 16.2 °C
યોર્ક 15.3 °C
સ્કારબરો 14.8 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!