વિખ્યાત દેશો

ગ્રેટ બ્રિટન — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, ગ્રેટ બ્રિટન
પાણી તાપમાન ગ્રેટ બ્રિટન (વર્તમાન મહિનો)
જીબ્રાલ્ટર 15.9 °C
Plymouth 10.3 °C
બૉયરનેમવૌત 9.1 °C
Torquay 9.1 °C
બેલફાસ્ટ 8.6 °C
ગ્લાસગો 7.7 °C
બાથ 7.6 °C
બ્રિસ્ટોલ 7.5 °C
સ્કારબરો 7.1 °C
Middlesbrough 7.1 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!