વિખ્યાત દેશો

વિશ્વના આ ઉપાય શહેરોમાં હવામાન

હવામાન રેટિંગ્સ, ઓગસ્ટ
સૌથી ગરમ સૂર્ય
Basra ઇરાક 47.2 °C Al Ahsa સાઉદી અરેબિયા 45.8 °C
બાબિલના ઇરાક 45.6 °C બગદાદમાં ઇરાક 45.3 °C
Karbala ઇરાક 44.8 °C Mosul ઇરાક 42.9 °C
Kirkuk ઇરાક 42.8 °C રિયાધ સાઉદી અરેબિયા 42.4 °C
અલ-આઇન સંયુક્ત આરબ અમીરાત 41.9 °C દોહા કતાર 41.6 °C
શહેરોમાં સંપૂર્ણ યાદી →
ગરમ પાણી (સમુદ્ર, સમુદ્ર)
દોહા કતાર 34.3 °C મુહારક બહેરિન 34.1 °C
અલ-Manamah બહેરિન 34 °C અલ Khubar સાઉદી અરેબિયા 33.9 °C
પામ Jebel Ali સંયુક્ત આરબ અમીરાત 33.8 °C અબુ ધાબી- સંયુક્ત આરબ અમીરાત 33.8 °C
દાંમાં સાઉદી અરેબિયા 33.8 °C Al Ahsa સાઉદી અરેબિયા 33.7 °C
Jumeirah સંયુક્ત આરબ અમીરાત 33.4 °C યરૂશાલેમમાં ઇઝરાયેલ 33.4 °C
શહેરોમાં સંપૂર્ણ યાદી →
સૂર્ય લાંબા સમય સુધી શાઇન્સ જ્યાં શહેરો
ડુશાન્બ તાજિકિસ્તાન 13.5 એચ. Termez ઉઝબેકિસ્તાન 13.4 એચ.
બકયરા ઉઝબેકિસ્તાન 13.4 એચ. સૅમાર્કૅંડ ઉઝબેકિસ્તાન 13.4 એચ.
Kulob તાજિકિસ્તાન 13.4 એચ. Mosul ઇરાક 13.4 એચ.
Kirkuk ઇરાક 13.4 એચ. તાશ્કંદ ઉઝબેકિસ્તાન 13.3 એચ.
Beldersay ઉઝબેકિસ્તાન 13.3 એચ. Turkler તુર્કી 13.3 એચ.
શહેરોમાં સંપૂર્ણ યાદી →
આ rainiest શહેર
Candolim ભારત 777.2 મીમી ગોવા ભારત 775.8 મીમી
ત્રત થાઇલેન્ડ 724.3 મીમી કો માક થાઇલેન્ડ 680.2 મીમી
મેંગલોર ભારત 675.9 મીમી એન્જલ ધોધ વેનેઝુએલા 673.5 મીમી
કો વાઇ થાઇલેન્ડ 672.2 મીમી કોહ ચાંગ થાઇલેન્ડ 664.2 મીમી
Varca ભારત 651.4 મીમી Benaulim ભારત 648.7 મીમી
શહેરોમાં સંપૂર્ણ યાદી →
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!