વિખ્યાત દેશો

જર્મની — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, જર્મની
પાણી તાપમાન જર્મની (વર્તમાન મહિનો)
બ્રેમન 13.1 °C
હેમ્બર્ગ 13.1 °C
કિએલ 13 °C
Lubeck 12.8 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!