વિખ્યાત દેશો

જર્મની — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, જર્મની
પાણી તાપમાન જર્મની (વર્તમાન મહિનો)
હેમ્બર્ગ 4.1 °C
બ્રેમન 3.9 °C
કિએલ 3.3 °C
Lubeck 2.9 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!