વિખ્યાત દેશો

જર્મની — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, જર્મની
પાણી તાપમાન જર્મની (વર્તમાન મહિનો)
બ્રેમન 8.7 °C
હેમ્બર્ગ 8.3 °C
કિએલ 6.2 °C
Lubeck 5.9 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!