વિખ્યાત દેશો

મલેશિયા — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, મલેશિયા
પાણી તાપમાન મલેશિયા (વર્તમાન મહિનો)
પંગકોર આઇલૅંડ 29.3 °C
જૉર્જ ટાઉન 29.2 °C
ક્વાલા લંપુર 29.2 °C
પેનૅંગ 29.2 °C
Batu Feringgi 29.1 °C
કૂચીંગ 28.6 °C
Buntulu 28.6 °C
સંદકાન 28.5 °C
લૅનંગકાવી 28.5 °C
મલાક્કા 28.4 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!