વિખ્યાત દેશો

મલેશિયા — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, મલેશિયા
પાણી તાપમાન મલેશિયા (વર્તમાન મહિનો)
જૉર્જ ટાઉન 30.2 °C
Batu Feringgi 30.2 °C
લૅનંગકાવી 30.2 °C
પેનૅંગ 30.2 °C
Buntulu 30.1 °C
કૂચીંગ 30 °C
કોટા કિનાબળૂ 29.9 °C
મલાક્કા 29.9 °C
પંગકોર આઇલૅંડ 29.8 °C
સંદકાન 29.8 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!