વિખ્યાત દેશો

ઇજીપ્ટ — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, ઇજીપ્ટ
પાણી તાપમાન ઇજીપ્ટ (વર્તમાન મહિનો)
રાસ મુહમ્મદ 23.5 °C
કોરલ ખાડીમાં 23.4 °C
Naama બે 23.4 °C
માર્સા અલૅમ 23.3 °C
શર્મ-અલ-શેખ 23.3 °C
Safaga 23.2 °C
Sahl ભાંગ 23.2 °C
અલ-Qusayr 23.1 °C
હુરઘડા 23 °C
Dahab 22.7 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!