વિખ્યાત દેશો

ઇજીપ્ટ — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, ઇજીપ્ટ
પાણી તાપમાન ઇજીપ્ટ (વર્તમાન મહિનો)
રાસ મુહમ્મદ 26.6 °C
Naama બે 26.5 °C
કોરલ ખાડીમાં 26.4 °C
માર્સા અલૅમ 26.4 °C
શર્મ-અલ-શેખ 26.4 °C
Safaga 26.3 °C
Sahl ભાંગ 26.2 °C
અલ-Qusayr 26.1 °C
હુરઘડા 26 °C
અલ Gouna 25.5 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!