વિખ્યાત દેશો

ઇજીપ્ટ — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, ઇજીપ્ટ
પાણી તાપમાન ઇજીપ્ટ (વર્તમાન મહિનો)
માર્સા અલૅમ 25.7 °C
Naama બે 25.4 °C
રાસ મુહમ્મદ 25.3 °C
અલ-Qusayr 25.3 °C
શર્મ-અલ-શેખ 25.3 °C
Safaga 25.3 °C
કોરલ ખાડીમાં 25.3 °C
Sahl ભાંગ 25.2 °C
હુરઘડા 25.1 °C
અલ Gouna 24.8 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!