વિખ્યાત દેશો

ઇજીપ્ટ — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, ઇજીપ્ટ
પાણી તાપમાન ઇજીપ્ટ (વર્તમાન મહિનો)
માર્સા અલૅમ 29.9 °C
અલ-Qusayr 29.3 °C
Naama બે 29.3 °C
કોરલ ખાડીમાં 29.3 °C
રાસ મુહમ્મદ 29.2 °C
શર્મ-અલ-શેખ 29.2 °C
Safaga 29.2 °C
Sahl ભાંગ 29.1 °C
હુરઘડા 28.9 °C
અલ Gouna 28.5 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!