વિખ્યાત દેશો

ઇજીપ્ટ — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, ઇજીપ્ટ
પાણી તાપમાન ઇજીપ્ટ (વર્તમાન મહિનો)
માર્સા અલૅમ 27.5 °C
અલ-Qusayr 27.1 °C
Safaga 26.9 °C
Sahl ભાંગ 26.8 °C
રાસ મુહમ્મદ 26.8 °C
Naama બે 26.8 °C
કોરલ ખાડીમાં 26.7 °C
હુરઘડા 26.7 °C
શર્મ-અલ-શેખ 26.7 °C
અલ Gouna 26.5 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!