વિખ્યાત દેશો

ઇજીપ્ટ — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, ઇજીપ્ટ
પાણી તાપમાન ઇજીપ્ટ (વર્તમાન મહિનો)
માર્સા અલૅમ 23.1 °C
Naama બે 22.8 °C
રાસ મુહમ્મદ 22.8 °C
કોરલ ખાડીમાં 22.7 °C
શર્મ-અલ-શેખ 22.7 °C
Safaga 22.6 °C
Sahl ભાંગ 22.6 °C
અલ-Qusayr 22.6 °C
હુરઘડા 22.5 °C
Dahab 22.1 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!