વિખ્યાત દેશો

સીશલ્સ — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, સીશલ્સ
પાણી તાપમાન સીશલ્સ (વર્તમાન મહિનો)
Praslin 28.1 °C
સિલુએટ 28.1 °C
Felicite 28.1 °C
ANSE Volbert 28.1 °C
લા Digue 28.1 °C
પ્રેમી Vallon 28 °C
Mahe 28 °C
વિક્ટોરિયા 28 °C
Ste એની આઇલેન્ડ 28 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!