વિખ્યાત દેશો

સીશલ્સ — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, સીશલ્સ
પાણી તાપમાન સીશલ્સ (વર્તમાન મહિનો)
પ્રેમી Vallon 29.4 °C
સિલુએટ 29.3 °C
વિક્ટોરિયા 29.3 °C
Ste એની આઇલેન્ડ 29.3 °C
Felicite 29.3 °C
ANSE Volbert 29.3 °C
લા Digue 29.3 °C
Praslin 29.3 °C
Mahe 29.3 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!