વિખ્યાત દેશો

સીશલ્સ — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, સીશલ્સ
પાણી તાપમાન સીશલ્સ (વર્તમાન મહિનો)
Felicite 26.4 °C
ANSE Volbert 26.3 °C
લા Digue 26.3 °C
Praslin 26.3 °C
સિલુએટ 26.3 °C
વિક્ટોરિયા 26.2 °C
Ste એની આઇલેન્ડ 26.2 °C
પ્રેમી Vallon 26.2 °C
Mahe 26.2 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!