વિખ્યાત દેશો

યુક્રેન — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, યુક્રેન
પાણી તાપમાન યુક્રેન (વર્તમાન મહિનો)
ઉટ્સ 9.3 °C
Vilkovo 4.7 °C
થયેલી બોલ્શેવિક 4.7 °C
Zhelezniy પોર્ટ 4.5 °C
સ્કાદોવસ્ક 4.4 °C
Ilichevskoe 4.3 °C
Sergeevka 4.3 °C
Gribovka 4.3 °C
Zatoka 4.2 °C
Karolino-Bugaz 4.2 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!