વિખ્યાત દેશો

યુક્રેન — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, યુક્રેન
પાણી તાપમાન યુક્રેન (વર્તમાન મહિનો)
ઉટ્સ 10.9 °C
Vilkovo 7.4 °C
થયેલી બોલ્શેવિક 7.4 °C
Sergeevka 7.2 °C
Gribovka 7.2 °C
Zhelezniy પોર્ટ 7.2 °C
Zatoka 7.1 °C
Ilichevskoe 7.1 °C
Karolino-Bugaz 7.1 °C
ઑડેસા 6.8 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!