વિખ્યાત દેશો

યુક્રેન — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, યુક્રેન
પાણી તાપમાન યુક્રેન (વર્તમાન મહિનો)
Strelkovoe 25.8 °C
ગેરિલા Genichesk 25.7 °C
Kirillovka 25.4 °C
Primorsk 25.3 °C
Novoazovsk 25.3 °C
Novokonstantinovka 25.3 °C
Belosarayskaya Kosa 25.2 °C
Mariupol 25.2 °C
Lunacharsk 25.2 °C
Novopetrovka 25.2 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!