વિખ્યાત દેશો

યુક્રેન — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, યુક્રેન
પાણી તાપમાન યુક્રેન (વર્તમાન મહિનો)
ઉટ્સ 17.9 °C
થયેલી બોલ્શેવિક 16.3 °C
Zhelezniy પોર્ટ 16.1 °C
Vilkovo 16.1 °C
Gribovka 15.9 °C
Zatoka 15.9 °C
Ilichevskoe 15.9 °C
Sergeevka 15.9 °C
Karolino-Bugaz 15.9 °C
ઑડેસા 15.7 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!