વિખ્યાત દેશો

તુર્કી — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, તુર્કી
પાણી તાપમાન તુર્કી (વર્તમાન મહિનો)
Kargicak 18.3 °C
Anamur 18.3 °C
Konakli 18.3 °C
Alanya 18.3 °C
Mahmutlar 18.3 °C
Turkler 18.2 °C
Finike 18.2 °C
કેસની 18.2 °C
Kumluca 18.2 °C
Avsallar 18.2 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!