વિખ્યાત દેશો

તુર્કી — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, તુર્કી
પાણી તાપમાન તુર્કી (વર્તમાન મહિનો)
Iskenderun 18.7 °C
મર્સિન 18.6 °C
અડાણા 18.6 °C
Gazimagusa 18.6 °C
Konakli 18.5 °C
Alanya 18.5 °C
Mahmutlar 18.5 °C
Avsallar 18.5 °C
Turkler 18.5 °C
Kargicak 18.5 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!