વિખ્યાત દેશો

તુર્કી — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, તુર્કી
પાણી તાપમાન તુર્કી (વર્તમાન મહિનો)
અડાણા 26.4 °C
Iskenderun 26.3 °C
મર્સિન 26.1 °C
Gazimagusa 25.7 °C
Anamur 25.7 °C
Kargicak 25.6 °C
Konakli 25.6 °C
Alanya 25.6 °C
Mahmutlar 25.6 °C
Incekum 25.5 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!