વિખ્યાત દેશો

તુર્કી — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, તુર્કી
પાણી તાપમાન તુર્કી (વર્તમાન મહિનો)
Mahmutlar 17.4 °C
Kargicak 17.4 °C
Finike 17.4 °C
Anamur 17.4 °C
કેસની 17.4 °C
Konakli 17.4 °C
Kumluca 17.4 °C
Alanya 17.4 °C
Okurcalar 17.3 °C
Avsallar 17.3 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!