વિખ્યાત દેશો

તુર્કી — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

ટાઉન્સ, તુર્કી
પાણી તાપમાન તુર્કી (વર્તમાન મહિનો)
અડાણા 18.6 °C
Iskenderun 18.6 °C
Gazimagusa 18.5 °C
મર્સિન 18.5 °C
Incekum 18.4 °C
Turkler 18.4 °C
Kargicak 18.4 °C
કાયરેનિયા 18.4 °C
Konakli 18.4 °C
Alanya 18.4 °C
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!