વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

Veliky નૉવગરૉડ — મહિનો દ્વારા હવામાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 23.3°C જુલાઈ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 15.2°C જુલાઈ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — -6.1°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — -7.8°C જાન્યુઆરીમાં.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 83.9 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું જુલાઈ. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 30.9 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું માર્ચ.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!