વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

Sestroreck — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 20.7°C જુલાઈ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 15.1°C જુલાઈ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — -4.9°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — -6.9°C જાન્યુઆરીમાં.
મહિનો દ્વારા પાણીનું તાપમાન
પાણી સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન — 18.1°C સ્થિર ઓગસ્ટ. પાણી સરેરાશ લઘુત્તમ તાપમાન — -1.2°C સ્થિર ફેબ્રુઆરી.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 91.3 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું ઓગસ્ટ. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 35.6 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું માર્ચ.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!