વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

Saratov — મહિનો દ્વારા હવામાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 28°C જુલાઈ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 18.8°C જુલાઈ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — -7.6°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — -11.3°C ફેબ્રુઆરી.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 47 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું જૂન. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 18.1 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું ઓગસ્ટ.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!