વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

Penza — મહિનો દ્વારા હવામાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 26.4°C જુલાઈ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 16°C જુલાઈ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — -8.2°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — -11.1°C ફેબ્રુઆરી.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 60.1 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું જુલાઈ. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 30.2 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું ફેબ્રુઆરી.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!