વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

નિઝની નોવ્ગોરોડ — મહિનો દ્વારા હવામાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 24.8°C જુલાઈ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 15.6°C જુલાઈ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — -8.8°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — -11.1°C જાન્યુઆરીમાં.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 84.6 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું જુલાઈ. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 36.6 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું ફેબ્રુઆરી.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!