વિખ્યાત દેશો
હવામાન સરખામણી કરો

Nikolaevka — મહિનો દ્વારા હવામાન, પાણી તાપમાન

મહિનો દ્વારા હવાના તાપમાન
સરેરાશ મહત્તમ દૈનિક તાપમાન — 29.3°C ઓગસ્ટ. સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન નાઇટ — 18.6°C જુલાઈ. સરેરાશ લઘુતમ દૈનિક તાપમાન — 3.9°C જાન્યુઆરીમાં. સરેરાશ લઘુતમ રાત્રે તાપમાન — 0.4°C જાન્યુઆરીમાં.
મહિનો દ્વારા પાણીનું તાપમાન
પાણી સરેરાશ મહત્તમ તાપમાન — 25°C સ્થિર ઓગસ્ટ. પાણી સરેરાશ લઘુત્તમ તાપમાન — 7.3°C સ્થિર ફેબ્રુઆરી.
વરસાદ, મીમી
મહત્તમ વરસાદ — 86.9 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું જૂન. ન્યુનત્તમ વરસાદ — 22.1 મીમી તે રેકોર્ડ કરવામાં આવ્યું હતું એપ્રિલ.
કહો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર!